Акти‎ > ‎

Кодекс ЗУС


По Статуту ЗУС доноси и дугорочни стратешки план. Будући да почива на ентузијазму својих чланова тешко је стратешки планирати рад, али се указала потреба да се дефинишу начела и принципи рада који ће се односити на чланове, како садашње тако и будуће. Кодекс је, истовремено, почетак стратешког планирања ЗУС.
Стога је Управни одбор припремио предлог Кодекса ЗУС за Скупштину 2016. Кодекс је окончао и дефинитивно уобличио Колегијум након Скупштине у фебруару 2016. 
Comments