ELLO Weekly

поставио/ла Славица Јурић 6. 2. 2017. 14:59   [ ажурирано 6. 2. 2017. 15:33 ]
Поред редовних онлајн часова конверзације који се одржавају у виртуелној учионици, по први пут вам нудимо прилику да усавршите своје познавање енглеског језика кроз петонедељни онлајн тематски курс ELO Weekly као облик неформалног стручног усавршавања.

Циљ 

Циљ овог курса је да полазницима омогући да код своје куће, у време и на начин који им највише одговара планирају и прилагоде својим потребама рад на курсу да би усвојили, проширили и применили своја знања и вештине енглеског језика.

Начин и динамика рада 

ELO Weekly курс одвија се на два нивоа: 
  • почетном
  • средњем 
Курс ће се одржавати на платформи за онлајн учење која највише одговара мултимедијалним садржајима и оваквом начину рада. 
Предвиђено је да се свака тема обрађује једну недељу (7 дана) и зато су садржаји разврстани у седам категорија. 
Полазницима препуштамо да сами испланирају и одреде распоред, време и начин рада, а једино се час конверзације уживо одржава у одређеном и увек истом термину као и предаја писаних задатака. У зависности од потреба полазника и динамике рада, рад у оквиру теме се може и продужити за који дан.

Теме и садржаји 

Теме су прилагођене одраслим полазницима запосленим у образовању, а мноштво мултимедијалних садржаја је пропраћено интерактивним вежбама.
У оквиру сваке од пет тема очекују вас увек доступни садржаји:
  • вокабулар (учење нових речи и увежбавање усвојених)
  • граматика (усвајање граматичких структура, правила и примене)
  • слушање (развијање вештине разумевања текста са аудио или видео записа и у живој комуникацији)
  • читање (развијање вештине разумевања писаног текста – прилагођеног или аутентичног)
  • писање (развијање вештине писања краћих или дужих текстова употребљавајући одговарајући вокабулар и граматичке структуре)
  • дискусија (развијање вештине комуникације у писаном формату и аутентичном контексту)
  • бонус ресурси (велики број додатних корисних и забавних материјала)
  • + онлајн час уживо у виртуелној учионици (комуникација у реалном времену са предавачем и осталим полазницима у једној од најсавременијих виртуелних учионица) 

Comments