Акредитоване обуке

Акредитоване обуке 2018-2021.

 1. Пасош за дигитално држављанство (онлајн) 
  • Линк до каталога програма
  • Одлука ЗУОВ бр. 1043/2018 од 30. 5. 2018, пријавни број 1092
  • 40 бодова/сати (37 онлајн + 3 уживо) 
  • К4П1 
  • област: општа питања наставе
  • аутор и реализатори: Славица Јурић, Марија Јовић Стевановић, Нада Пуртић
 2. Гуглов пакет (G Suite) за комуникацију и сарадњу у школи (онлајн) 
  • Линк до каталога програма
  • Одлука ЗУОВ бр. 1043/2018 од 30. 5. 2018, пријавни број 1472 
  • 40 бодова/сати (37 онлајн + 3 уживо) 
  • К4П1  
  • област: општа питања наставе
  • аутор и реализатори: Славица Јурић, Марија Милосављев, Ленче Радосављевић
 3. Образовни портфолио (онлајн)  
  • Линк до каталога програма 
  • Одлука ЗУОВ бр. 1043/2018 од 30. 5. 2018, пријавни број 801
  • 40 бодова/сати (37 онлајн + 3 уживо); 
  • К2П1
  • област: општа питања наставе
  • аутор и реализатори: Славица Јурић, Весна Гошовић
 4. Основе рада на заштити од насиља, злостављања и занемаривања (уживо)
  • Линк до каталога програма 
  • Одлука ЗУОВ бр. 1043/2018 од 30. 5. 2018, пријавни број 350
  • 8 сати/бодова 
  • К3П4 
  • област: васпитни рад
  • аутор и реализатори: Биљана Радовић, Ђорђе Арсенин

Акредитоване обуке 2016-2018.

 1. Портфолио ученика - алтернативни начин вредновања(кат. бр. 432),  К2, П2; трајање: 5 недеља - 44 бода, 40 сати путем интернета + 4 сата непосредног рада; аутор мр Славица Јурић; реализатори С. Јурић, Весна Гошовић; Одлука бр. 570-378/2016 од 18. априла 2016. 
 2. Гугл-апликације за Гугл-генерације ; (кат. бр. 366), К2, П3; трајање: 5 недеља - 44 бода, 40 путем интернета + 4 сата непосредног рада; аутори: мр Славица Јурић, Биљана Радовић; реализатори: С. Јурић, Б. Радовић, Нада Пуртић; Одлука бр. 570-477/2016 од 18. априла 2016. 

Акредитоване обуке 2014-2016.

 1. Портфолио - колекција одговорности Обука је реализована електронским путем на платформи Мудл, трајала два месеца са имплементацијом; доноси 24 сата; редни број 428 у Каталогу.  Компетенцијa K2, Приоритети 2; аутори и реализатори: мр Славица Јурић, Весна Гошовић, Биљана Радовић


Гуглов пакет (G Suite) за комуникацију и сарадњу у школи

поставио/ла Славица Јурић 26. 5. 2020. 14:42

 • Линк до каталога програма
 • Одлука ЗУОВ бр. 1043/2018 од 30. 5. 2018, пријавни број 1472 
 • 40 бодова/сати (37 онлајн + 3 уживо) 
 • К4П1  
 • област: општа питања наставе
 • аутор и реализатори: Славица Јурић, Марија Милосављев, Ленче Радосављевић

Услови и начин реализације


Термини реализације


Начин пријављивања и плаћања
Циљеви и исходи

Пасош за дигитално држављанство

поставио/ла Славица Јурић 26. 5. 2020. 14:37

 • Линк до каталога програма
 • Одлука ЗУОВ бр. 1043/2018 од 30. 5. 2018, пријавни број 1092
 • 40 бодова/сати (37 онлајн + 3 уживо) 
 • К4П1 
 • област: општа питања наставе
 • аутор и реализатори: Славица Јурић, Марија Јовић Стевановић, Нада Пуртић

Услови и начин рада

Термини реализације


Начин пријављивања и плаћања
Циљеви и исходи

Образовни портфолио

поставио/ла Славица Јурић 26. 5. 2020. 14:33   [ ажурирано 26. 5. 2020. 14:38 ]

 • Линк до каталога програма 
 • Одлука ЗУОВ бр. 1043/2018 од 30. 5. 2018, пријавни број 801
 • 40 бодова/сати (37 онлајн + 3 уживо); 
 • К2П1
 • област: општа питања наставе
 • аутор и реализатори: Славица Јурић, Весна Гошовић

Услови и начин радаТермини реализације


Начин пријављивања и плаћања
Циљеви и исходи
Основе рада на заштити од насиља, злостављања и занемаривања

поставио/ла Славица Јурић 26. 5. 2020. 13:51   [ Ажурирао/ла 29. 5. 2020. 14:59 Непознати корисник ]

 • Линк до каталога програма
   
 • Одлука ЗУОВ бр. 1043/2018 од 30. 5. 2018, пријавни број 350
 • 8 сати/бодова 
 • К3П4 
 • област: васпитни рад
 • аутор и реализатори: Биљана Радовић, Ђорђе Арсенин

Услови и начин рада

Обука се реализује уживо, обично по позиву образовно-васпитне установе. Могуће је пријавити до 30 учесника. За учешће нису неопходна одређена предзнања учесника. 

Начин рада је интерактиван и обухвата више облика рада и примену различитих техника. 

Садржај семинара обухвата, како теоријска знања у области насиља, тако и развијање вештина превенције и интервенције. 

Термини реализације

Према договору између установе - наручиоца обуке и водитеља. 

Начин пријављивања и плаћања

Пријављивање се врши телефонским контактом или електронском поштом. 

Контакт особе: 
- Славица Јурић
телефон: 021753024, 0659753024, 021753024

- Биљана Радовић
телефон: 063 510 134

Плаћање се врши на текући рачун Заједнице: 
340-1101565880, Erste Bank а.д. Нови Сад 


Циљеви и исходи


Општи циљ: 

Унапређивање знања о обавезама установе и одговорностима појединаца у односу на појаву насиља, злостављања и занемаривања и развијање вештина превенције насиља и реаговања на ситуације насиља.

Специфични циљеви: 

- Стицање знања о прописима који регулишу појаву насиља, злостављања и занемаривања;
- Развијање вештина препознавања различитих облика насиља, злостављања и занемаривања и поступања када се идентификују;
- Разумевање значаја заједничких вредности, правила и доследности унутар установе у превенцији насиља;
- Изградња тимског приступа проблематици насиља унутар установе и повезивање појединачних одговорности са заједничким интересом.

Исходи: 

Након обуке учесници ће:
- Познавати прописе, одговорности и процедуре који регулишу појаву насиља, злостављања и занемаривања;
- Препознавати различите појавне облике насиља, злостављања и занемаривања и умети адекватно да поступе;
- Разумети значај заједничких вредности и правила у установи, заступати их и поступати у складу са њима;
- Умети тимски да планирају и сарађују унутар установе у заштити од насиља, злостављања и занемаривања.
1-4 of 4