Основе рада на заштити од насиља, злостављања и занемаривања

поставио/ла Славица Јурић 26. 5. 2020. 13:51   [ Ажурирао/ла 29. 5. 2020. 14:59 Непознати корисник ]
  • Линк до каталога програма
     
  • Одлука ЗУОВ бр. 1043/2018 од 30. 5. 2018, пријавни број 350
  • 8 сати/бодова 
  • К3П4 
  • област: васпитни рад
  • аутор и реализатори: Биљана Радовић, Ђорђе Арсенин

Услови и начин рада

Обука се реализује уживо, обично по позиву образовно-васпитне установе. Могуће је пријавити до 30 учесника. За учешће нису неопходна одређена предзнања учесника. 

Начин рада је интерактиван и обухвата више облика рада и примену различитих техника. 

Садржај семинара обухвата, како теоријска знања у области насиља, тако и развијање вештина превенције и интервенције. 

Термини реализације

Према договору између установе - наручиоца обуке и водитеља. 

Начин пријављивања и плаћања

Пријављивање се врши телефонским контактом или електронском поштом. 

Контакт особе: 
- Славица Јурић
телефон: 021753024, 0659753024, 021753024

- Биљана Радовић
телефон: 063 510 134

Плаћање се врши на текући рачун Заједнице: 
340-1101565880, Erste Bank а.д. Нови Сад 


Циљеви и исходи


Општи циљ: 

Унапређивање знања о обавезама установе и одговорностима појединаца у односу на појаву насиља, злостављања и занемаривања и развијање вештина превенције насиља и реаговања на ситуације насиља.

Специфични циљеви: 

- Стицање знања о прописима који регулишу појаву насиља, злостављања и занемаривања;
- Развијање вештина препознавања различитих облика насиља, злостављања и занемаривања и поступања када се идентификују;
- Разумевање значаја заједничких вредности, правила и доследности унутар установе у превенцији насиља;
- Изградња тимског приступа проблематици насиља унутар установе и повезивање појединачних одговорности са заједничким интересом.

Исходи: 

Након обуке учесници ће:
- Познавати прописе, одговорности и процедуре који регулишу појаву насиља, злостављања и занемаривања;
- Препознавати различите појавне облике насиља, злостављања и занемаривања и умети адекватно да поступе;
- Разумети значај заједничких вредности и правила у установи, заступати их и поступати у складу са њима;
- Умети тимски да планирају и сарађују унутар установе у заштити од насиља, злостављања и занемаривања.
Comments