Портфолио ученика

поставио/ла Славица Јурић 25.08.2016. 17:47   [ ажурирано 19.04.2018. 14:14 ]

 Портфолио ученика - алтернативни начин вредновања (основне информације)

 Акредитовани електронски семинар за период 2016-2018. године каталошки број 432 
 Аутор и реализатори: мр Славица Јурић (аутор и реализатор); Весна Гошовић (реализатор)
 Компетенција К2, приоритет 2
 Трајање: 5 недеља; 40 сати онлајн и 4 сата непосредног рада (на крају - завршни сусрет уживо) 
 Бодова: 40
 Циљне групе: васпитачи, наставници и стручни сарадници основних и средњих школа
 Предзнања и предуслови: просечни или напредни ниво дигиталне писмености, унутрашња мотивација за стручно усавршавање
 Цена: 3.500 динара, а 2.800 за чланове ЗУС који су платили чланарину у 2018. години.

Услови и начин рада

Програм обуке Портфолио ученика - алтернативни начин вредновања одвија се онлајн и уживо током 5 радних седмица:
  • Пре званичног почетка једна припремна седмица предвиђена је за пријављивање и упознавање са платформом и начином рада
  • Током 4 радне седмице ради се онлајн на Мудл-платформи ЗУС  Учимо заједно  и у одговарајућим веб-алатима ван Мудла. На Мудл-платформи полазници проучавају лекције, дискутују и примају инструкције и помоћ; практичне задатке раде у одговарајућим веб-алатима у функцији ученика.  
  • Последње 5. седмице (обично субота) организује се сусрет уживо на којем радимо 4 сата непосредно: презентовање радова, финалне инструкције, решавање проблема. За крај сусрета предвиђено је врденовање и подела уверења. Завршни сусрет организујемо у Београду, а у зависности од броја пријављених колега из других градова, и у другим градовима 
Рад се одвија у групама до 30 полазника по динамици и на начин утврђен силабусом семинара који је постављен у е-учионици на Мудлу. 

Термини реализације

Пролећни круг семинара - 2018. година

Трајање: 4. мај - 9. јун 2018. (непосредни рад на сусрету уживо)
Пријављивање попуњавањем е-обрасца на дну странице или ОВДЕ траје до 30. априла 2018.
Не заборавите да потврдите пријаву на адресу:

Начин пријављивања и плаћања

Цена и начин плаћања
Цена програма обуке је 3.500, а за чланове ЗУС-а који су платили чланарину за текућу календарску годину - 2.800 динара. 
Уколико полазници семинар плаћају сами, могу да плате у две рате: прву рату до почетка, а другу до краја семинара. 
Ако котизацију плаћа школа по предрачуну, то треба да уради одједном до почетка семинара.

Начин пријављивања
Заинтересовани за програм обуке, пријављују се попуњавањем електронског обрасца на дну ове веб-странице, или истог обрасца на Мудл-платформи. Зато заинтересоване молимо да не попуњавају образац ако нису сигурни да ће програм похађати. Пошто образац попуните пожељно је да своје учешће потврдите на имејл: seminari@zajednicaucenja.edu.rs 
На основу остављених података у обрасцу, реализатори вас даље контактирају, шаљу предрачун, обавештавају о плаћању и о уписивању на Мудл након уплате.

Циљеви и исходи

Циљеви
Усвајање концептуалних и инструменталних знања за развој стратегије ученичког портфолија и оспособљавање за изградњу одговарајућег модела ученичког портфолија и управљање њиме.
Исходи
Након завршеног програма обуке полазници:
  • знају одлике сумативног и формативног оцењивања и предности и тешкоће портфолија као алтернативног начина вредновања;
  • знају моделе ученичког портфолија;
  • искуствено, из улоге ученика, опредељују се за модел портфолија и одговарајући алат за њега;
  • умеју да припреме листе критеријума и стандарда за ученике и да управљају ученичким портфолиом;
  • током имплементације обраћају се за помоћ и подршку, решавају проблеме и свесни су значаја размене искуства.
Додатне бенефиције
Сви полазници обука аутоматски су укључени у акцију ДИГИКО за стицање дигиталних компетенција. На крају обуке добијају дигиталне беџеве о одговарајућим дигиталним компетенцијама које су развили и стекли. О стеченим дигиталним компетенцијама ЗУС води регистар.
Comments