За чистоту језика

Међушколски пројекат
Намена: основним и средњим школама свих типова, свим узрастима ученика
Основни циљ: Неговање чистоте језика у говорном, писаном и електронском виду
Специфични циљеви пројекта
 • постављање изложбе карикатура Бојана Јокановића "Сизиф у борби за чистоту језика и правопис" и упознавање са културним контекстом у којем су карикатуре настале (Сизиф и његов посао, стање српског језика у актуелном тренутку, ијекавски и екавски изговор српског језика);
 • упознавање са обележјима карикатуре као сликарске врсте и упоредимо са цртежима и илустрацијама које сами стварамо;
 • откривање правописних правила правило на карикатурама, односно грешака које су на њима  илустроване и против које се Сизиф бори;
 • уочавање грешака и изговору и писању које сами правимо или их препознајемо у свом окружењу, стварном и виртуелном, и издвајање најчешћих и највећих;
 • покретање мини-истраживања "Лов на грешке" у јавним натписима, на медијима, на друштвеним мрежама, у стручној терминологији по уџбеницима. лекарским налазима и слично, разврставање грешака и илустровање правила по систему попис - опис - пропис;
 • осмишљавање и креирање визуелних решења правописних подсетника, тј. истицања грешака и исправног начина писања и говорења примера којих нема на изложби карикатура Б. Јокановића, а ми смо их сами уочили у школи, и у окружењу, на медијима... 
 • формирање сопствене изложбе ученичких радова и јединствене базе  ученичких радова свих типова: илустрације, карикатуре, стрипови, плакати, фото-монтаже са коректорским интервенцијама.. који ће садржати грешке и исправке, поуке о језику, језичке ситуације.  
Фазе пројекта:
 1. Постављање путујуће изложбе карикатура Бојана Јокановића "Сизиф у борби за чистоту језика и правопис" - трајање 2-3 седмице
 2. Спровођење сопствених активности и визуелно представљање резултата - трајање недеља дана до месец дана у зависности од активности

1. ФАЗА: Изложба Сизиф у борби за чистоту језика и правопис

Садржај изложбених експоната
Са дозволом аутора Бојана Јокановића изложба садржи слике преко 50 оригиналних карикатура, умножене на картону А3 формата. Уз слике добија се неколико фотографија аутора и текст о аутору. Све слике су повезане и нумерисане ради лакшег транспорта и очивања колекције. Развезују се и каче или лепе са унутрашње стране на изложбени простор.

Колективне посете изложби
У зависности од вресте школе и договора у школи, ученици изложбу посећују са било којим наставником, али је најприродније да то буду часови српског језика. Међутим, могу је посетити и на ЧОС-у, часу ликовне културе, информатике итд.
 Ток часа - посета изложби
Да изложба не би била сведена на ходање и причање без уношења у проблематику, час на коме се посећује изложба треба да има осмишљен ток. Изложба подразумева низ активности, у којима су ученици учествовали делимично или потпуно, у зависности од узраста.
 • На почетку часа при доласку на изложбу ученике  укратко упознајемо са аутором и биографским занимљивостима које су довеле до стварања циклуса карикатура; сазнају и ко је Сизиф и износе своја размишљања о томе какве везе имају Сизиф и правопис, језик у овој ситуацији, односно откривају идеју аутора. 
 • На једном примеру карикатуре, које наставник/библиотекар одабере у зависности од узраста ученика, заједнички са ученицима тумачимо уметнички поступак и образовни ефекат на карикатури: шта је приказано на карикатури, шта је правописно  погрешно, како је осликано, шта ради Сизиф и како је истакнуто исправно решење.
 • Ученике можемо да поделимо у две или више група да би прилазећи изложби са различитих страна или смерова прегледали слику по слику, тумачећи је и препознајући правописна правила на њима.
 • Након прегледа изложбе износе своје утиске:  које су своје грешке или грешке својих другара препознали на изложби; које још грешке праве они или њихово окружење, а нису приказане на карикатурама... Разговарају како би те грешке или језичке ситуације визуелно приказали да би утицали на оне који те грешке праве да их више не праве.
 • Ако ће наставник да ради са својим ученицима и 2. фазу пројекта, завршни део може да осмисли као мотивацију и прелиминарни договор за следеће активности којима се укључију у борбу за чистоту језика.
 • Књига утисака која иде уз изложбу стоји на располагању свим посетиоцима, па и то може бити једна од завршних активности. 
Где се изложба може поставити у школи
У школи треба пронаћи место на коме ће слике моћи неометано колективно посетити велик број ученика,  а где ће слике бити сачуване.
 • библиотека ако има довољно простора,
 • хол школе уколико су сигурни да карикатуре неће бити уништаване случајно или намерно
 • свечана сала
 • кабинет ако је наставник чији је кабинет спреман да се мења са колегом који жели да пости изложбу
 • Може чак да буде монтажно-демонтажна изложба на паноима, који се постављају на картоне који се скупљају и шире као шатор, па на крају часа само скупе. Тако би се они лако селили из учионице у учионицу, по потреби.
Карикатуре погледајте на слајдовима ОВДЕ.


2. ФАЗА: Сопствене акције и визуелне креације

И д е ј е    з а    д а љ и    р а д
Након изложбе на часовима ликовне културе, српског језика, неке секције или додатне наставе ученици појединачно или у групама учествују у дописивању Бојановог својеврсног визуелног правописног приручника. Са својим наставницима, учитељима, библиотекаром или другим стручним сарадницима ученици у зависности од узраста, својих интересовања и способности могу да спроведу следеће идеје.
 • Најмлађи могу да праве одељенске плакате са истакнутим правописним правилима или најчешћим грешкама (на пр. писање великог слова).
 • Старији могу да осмисле стрипове у којима разрешавају одређене правописне дилеме и језичке ситуације које примећују на улици, у јавној употреби језика, у медијима...
 • Сви могу да илуструју одређене честе грешке у изговору и писању која нису обухваћена Бојановим карикатурама.
 • Одељења или групе ученика могу да направе серију илустрација, карикатура или стрипова уводећи неког свог јунака уместо Сизифа (неки други јунак може да буде постојећи, на пр. Вук Караџић, Марко Краљевић или да сами смисле свог јунака који се бори за чистоту језика).
 • Старији ученици могу да предузму истраживање и свом граду и фотографишу јавне натписе и слично у којима су садржане правописне, ортографске и стилске грешке, одштампају их и направе колаж од фотографија и на њој или поред ње унесене исправке коректорским знацима, објашњењем или сликом и симболима друге врсте. 
 • Старији ученици или одабране групе ученика могу да  гледају неке популарне емисије и попишу језичке поштапалице водитеља, грешке у изговору и слично,упореде своје пописе, издвоје најчешће, и затим илуструју, или направе графикон учесталости са предлозима како да се језичка пракса избегне.
 • Са старешином ученици могу да проучавају стручну терминологију лекара на формуларима за оправдање, извештајима и дијагнозама... У стручним речницима и тезаурусима се обавесте о значењу стручних термина и направе свој предлог истог текста написаног свима разумљувим језиком. Слично се може урадити и са стручном терминологијом других наука са којима се ученици сусрећу, посебно младе дисциплине у наглом развоју као што је информатика. 
 • Са наставницима страног језика ученици могу да направе мини-истраживања продора неоправданих туђица, а посебно читавих конструкција и да нађу одговарајуће домаће замене.
 • Неку другу идеју коју ће сами осмислити или су је већ спровели раније па ће је сад само визуелно приказати.
Важно је да резулатти тух акција и истраживања буду визуелно представљени и да се не понављају примери на Бојановим карикатурама. 

М а т е р и ј а л и   з а    р а д
Препоручујемо мотивационе материјале и материјале за рад на дописивању:
 • Уз карикатуре Б. Јокановића налазе се пластифицирани неколики цртежи и илустрације ученика из књиге К. Степановића и М. Станића "Извините, извинуо сам се" који ученике могу подстаћи на сличне духвите илустрације. Скениране илустрације можете погледати овде, а одштампане и пластифициране се налазе у пакету заједно са карикатурама.
 • За стрипове се могу користити разговори о језику које је осмислила Виолета Бабић, а објавио Креативни центар у три књиге: "365 језичких цртица", "366 језичких цртица", "367 језичких цртица". У овим књигама већ су осмишљени дијалози у којима је изнесена грешка и дато објашњење и правило па их ученици без сопствених визуелних идеја могу лако преиначити у стрип, било да цртају , било да користе веб-алате за стрип.Уз, то, много је језичких ситуација и примера које свакодневно срећемо, актуелних и занимљивих.
 • Као подстицај за стрип-табле можемо користити књигу Љубице Прћић "Правопис у стрипу" (Нови Сад, Змај, 2000) који можете преузети кликом на линк.
 • За идеје које недоумице и грешке се могу илустровати можемо користити Клајнову књигу језичких недоумица као и било који други приручник сличног типа који постоји у школској библиотеци.
 • Најприступачније је, свакако, користити неке од сајтова и портала намењених језику (Српски језички атеље, Описмени се) међу којима је најпоузданији сајт Језикофил јер га уређују стручњаци из Института за српски језик. Са овог последњег сајта имамо већ припремљену збирку чланака под називом "Језик не трпи стеге, али воли ред" коју наставници могу преузети, штампати и користити у раду са ученицима, или поделити ученицима да проуче и илуструју.
 • Примере фотографисаних грешака и накнадно коригованих преузели смо са сајта Језикофил и могу користити као пример да ученици истражују грешке на питу до школе или у шетњи градом.

Начин и динамика спровођења пројекта

Неопходни предуслови за укључење
 • Ако желите да се укључите у пројекат, прво испитајте или процените расположење и жељу за укључење у својој школи јер бесмислено је изложбу селити ако у школи за изложбу није заинтересована већина и ако нема никог ко би са ученицима спровео и друге активности после изложбе.
 • У пројекат сте укључени када попуните упитник пријаве. Тиме постајете школски координатор. 
Школски координатор преузима одговорност за послове и организацију послова.
 • Прима изложбене материјале које добија брзом поштом из претходне школе о чему ће бити обавештен. Том приликом школа која заприма материјал плаћа поштарину, а кад буду слали следећој школи, платиће та школа или ће неко доћи лично по материјале. Поштарина је око 800 динара.
 • Поставља изложбу и одговара за очување слика
 • Сам или у сарадњи са другима организује посете изложби која траје највише 3 седмице, односно 20 радних дана, а може и краће ако је школа мала.
 • Фотографише или прикупи фотографије са посета изложби и постави их на веб на одређено место које ће му бити прослеђено.
 • Фотографише или скенира репрезентативне и занимљиве ученичке радове настале у активностима након изложбе, именује их на одређен начин и постави их на одређено место на вебу најкасније месец дана након изложбе. 
 • Достави и друге занимљивости или резултате рада (на пр. ако неки ученици имају припремљене и друге материјале у виду филмова, аудио-записа и слично)
 • Попуне извештај који припреме водитељи, а који ће садржати податке о посетама изложби, обухвату наставника и ученика, организацији, активностима после изложбе, наставницима учесницима. Извештај подносе попуњавајући упитник-образац.
 • Склоне изложбу, повежу карикатуре и повез и књигу утисака пошаљу брзом поштом у наредну школу чија ће им адреса бити достављена.

 Добробити и исходи

Наставници
 • Имају осмишљен бар један час или ЧОС на коме имају квалитетан садржај општекултурног значаја - посета изложби.
 • Добијају идеје и материјале које могу да користе и за друге потребе, конкурсе, пројектну наставу...
 • Наставници који са ученицима буду радили и друге активности након изложбе и буду имали резултате које доставе као фотографију или на неки други начин документују свој рад добијају потврду у учешћу у међушколском пројекту )СУ на нивоу установе).
 • Координатори добијају потврду и захвалницу.
Школа
може да уврсти у свој годишњи план и извештај овај пројекат или у културне активности.

Ученици
 • Развиће истраживачке вештине и процедурална знања током рада у мини-истраживањима.
 • Освежиће језичка знања и открити и утврдити нова сазнања општекултурне природе.
 • Развиће свест и стратегије чувања језичке чистоте и правописних норми.
 • Њихови радови ће бити ауторизовани, и представљаће део базе различитих вршњачких идеја са могућношћу да се направи визуелни приручник или зборник тих радова )што ће зависити од квалитета и карактера пристиглих радова и резултата.Comments