Скупштине

2020. Пандемијска скупштина

поставио/ла Славица Јурић 21. 5. 2020. 04:35   [ ажурирано 21. 5. 2020. 04:37 ]

Одржавање Скупштине 2020. омела је пандемија и ванредно стање, па смо је одржали онлајн након ванредног стања.
Скупштина је одржана путем Гугловог алата за састанка који је и профункционисао током пандемије па је ово била прилика да га испробамо.
Скупштина је усвојила извештај за 2029. годину, донела редовне одлуке о чланарини и плаћањима текућих трошкова, и разговарала и предлагала активности у 2020. 

2018. Редовна скупштина

поставио/ла Славица Јурић 13. 1. 2019. 12:42   [ ажурирано 13. 1. 2019. 13:25 ]

28. децембра 2018. године вратили смо се на онлајн састанке на Бигмаркеру и тако одржали скупштину која је трајала 20.30 - 22.
Оцењујући рад Удружења као елементаран и на "леру" ипак смо од чланова чули о и оваква "охрабрења": какво еј време, добро је да уопште постојимо.
По извештају, удружење је радило у првој половини године, а у другој није било активности осим пројекта "За чистоту језика".
Записник са скупштине који је водила Вишња Минчев постављен је на страницу са записницима
Одлука о чланарини и приступница за 2019. су такође постављени, а план и извештај су на постојећим документима, само на новом листу.

2017. Редовна скупштина

поставио/ла Славица Јурић 26. 11. 2017. 10:26   [ ажурирано 30. 12. 2017. 15:48 ]

У суботу, 25. новембра 2017. одржана редовна годишња скупштина ЗУС у Београду
На редовној годишњој скупштини присуствовали су представници трију секција и било их таман толико да имамо кворум. 
На Скупштини је у складу са дневним редом разматран рад и донесене неке одлуке: 
 • усвојен је извештај о раду у 2017. који је поднела Славица Јурић и Колегијум; 
 • усвојен извештај о раду Надзорног одбора који је поднела Биљана Арсенијевић, председник Надзорног одбора;
 • донесен предлог рада у 2018. години; 
 • донесене одлуке о ситним терминилошким изменама и број представника секција у Статуту ЗУС ради лакшег функционисања друштва;  
 • донесена одлука о чланарини у висини од 1200 динара за 2018. годину;
 • изабрана је Биљана Радовић као представник  Секције за стручно усавршавање уместо Милијане Петровић.
Одлуке и документација са скупштине биће сређена у првој половини децембра, одобрење измена Статута очекујемо до краја године. 

Председавајући скупштине била је Биљана Радовић, а записник је водила Нада Пуртић. 

Скупштина је одржана делом у просторијама УСПРС, а другим делом у кафићу код Филолошког факултета јер су синдикалци имали свој састанак након нас па смо морали изаћи.

Након званичног дела састанка део колега отишао је својим пословима, а Сузана, Биљана, Ленче и Славица посетиле су Педагошки музеј. 

Скупштина 2017

2016. Редовна скупштина

поставио/ла Славица Јурић 18. 12. 2016. 14:56   [ ажурирано 30. 12. 2017. 15:51 ]

 У складу са одлуком Скупштине у фебруару 2016. по којој ћемо скупштине одржавати једном годишње у децембру уживо (ако има средстава), 
17. децембра 2016. године одржана је скупштина у просторијама УСПРС.
Простор је био вишеструко инспиративан: налази се у самом центру мада смо зграду једва нашли; припада удружењу које се такође бори за бољи статус просвете; икона Светог Саве и одлично изабран цитат испод ње као да су утицали на добру вољу, радну атмосферу и савесно одлучивање:

Нека се повинује новодошавши ономе који је пре дошао, неписмени писменоме, неуки образованоме и млађи старијем.

Најважније одлуке Скупштине
 • Изабрани су нови председници секција: Милијана Петровић за председника Секције за стручно усавршавање, Сузана Стојадиновић Павловић за председника секције за информисање и односе са јавношћу. Ранији председници поднели су оставку, односно искључени због неодзивања и нерада. 
 • Поред С. Јурић додато је још једно лице за заступање - Мира Меглић из Београда, а арнији заступници брисани.
 • По сопственом захтеву два члана Надзорног одбора су разрешена, а изабрана два нова члана: Ленче Радосављевић и Биљана Арсенијевић која је и председник НО:
Најважнији закључци скупштине
 • Ради једноставнијег функционисања и боље повезаности секција и због природне испреплетености многих активности секције ће убудуће функционисати заједно - одржавати заједничке састанке, писати заједнички план и извештај. 
 • Одговорност појединаца који су активни чланови је појачана и њихово изашњавање садржи конкретне активности и задужења, а од председника секција очекује се да ЗУС буде приоритет одмах иза школских и личних обавеза уколико су се прихватили да буду председници. 
 • Вебинар клуб као активност која је била у великој кризи, наставиће са радом као серија вебинара у одређеном временском периоду и о одређеним темама, а потврде о вебинарима моћи ће да добиују и нечланови ЗУС уз надокнаду од 300 динара.
 • Већа аутономија активних чланова подстиче се тиме што свако од њих може да покрене сопствене независне активности (неформалне обуке, издавачке подухвате, пројекте са ученицима и другим актерима) које ће ЗУС да процени и подржи. 
 • За поједине администраторске и друге послове биће обучени други активни чланови како се ти послови не би сводили само на С. Јурић, и како би се подстакла независност и предузимљивост других чланова. 
Након званичног дела скупштине, добра атмосфера пренета је и дружење настављено у истоименој кафани. Да, кафана се зове Скупштина.    


Скупштина - децембар 2016.

2016. Изборна скупштина

поставио/ла Славица Јурић 17. 2. 2016. 10:08   [ ажурирано 30. 12. 2017. 08:42 ]

Редовна скупштина ЗУС-а истовремено је и изборна. Заказана је за недељу 21. фебруара 2016. године са почетком у 18.30. Одржаћемо је онлајн у конференцијској соби чији линк шаљемо свим делегираним члановима скупштине, позваним активним и пасивним члановима и члановима оснивачима. Пожељан је улазак у собу 10-15 минута раније ради прозивке и подешавања аудио-визуелних алатки.
 
Најважније статутарне промене
 • Промена адресе седишта
 • Више лица за заступање
 • Спајање секција - три уместо пет:
  1. Секција за администрацију, издаваштво и развој
  2. Секција за информисање и односе са јавошћу
  3. Секција за стручно усавршавање
 • Колективно тело - колегијум уместо председника ЗУС
 • Секретар више не постоји, а послове секретара обављају референти за одређене задатке
 • Скупштина ће се одржавати на крају календарске године
Делегирани учесници Скупштине 2016.
 1. Славица Јурић Секција за администрацију и развој
 2. Ленче Радосављевић Секција за администрацију и развој
 3. Александра Мишић Секција за администрацију и развој
 4. Марија МилосављевСекција за издаваштво
 5. Светлана Његомир Секција за издаваштво
 6. Дијана Јовановић Секција за издаваштво
 7. Јелена Воларов Секција за информисање и односе са јавн.
 8. Биљана Арсенијевић Секција за инфоримсање и односе са јавн.
 9. Марина Радисављевић Секција за информисање и односе са јав.
 10. Славица Гомилановић Секција за стручно усавршавање
 11. Милијана Петровић Секција за стручно усавршавање 
 12. Милан ЊегомирСекција за стручно усавршавање
 13. Гордана Петровић Секција за ИКТ
 14. Марија Јовић, Секција за ИКТ
 15. Марина Панић Секција за ИКТ
 16. Мира Меглић Надзорни одбор
 17. Олга Васић Надзорни одбор
 18. Зорица СмиљанићНадзорни одбор
Резервни чланови
Весна Гошовић, Зоран Милојковић  
Конференцијској Адоби-соби се приступа на два начина (слика десно):
 1. регистровани чланови конференцијске собе на почетној страници линка који добију бирају опцију "Enter with your login and password(Required for hosts, recommended for registered users" и уносе своје корисничко име (имејл) и лозинку коју су добили до администратора раније, као стални корисници и кликну на дугме "Eneter Room". 
 2. нерегистровани чланови конференцијске собе бирају опцију "Enter as a Guest" уносе пуно име и презиме у празном пољу за име на почетној страници линка који добију и улазе кликом на дугме "Eneter Room".

Дневни ред

Предлог
 1. Избор председавајућег и радног председништва (записничар, оверивач записника, администратор конф. собе)
 2. Предлог дневног реда и усвајање
 3. Усвајање Пословника о раду
 4. Усвајање извештаја о раду у 2015. години 
 5. Усвајање извештаја Надзорног одбора и финансијског пословања 
 6. Доношење одлуке о промени адресе седишта Удружења 
 7.  Доношење одлуке о новим заступницима Удружења 
 8.  Доношење одлуке о лицу за депоновање потписа у банци и електронском пословању
 9. Статутарне промене - доношење одлука о изменама и променама Статута 
 10. Избор и верификација чланова органа удружења 
 11. Усвајање оквирног плана рада у 2016. години
 12. Иницијатива за израду кодекса - стратешког плана рада
 13. Одлука о чланарини у 2016. години
 14. Нова приступница и договор о роковима
 15. Разно 

ПРИЛОЗИ

Радни материјал за преузимање и припрему за Скупштину


Снимак скупштине


2015. Редовна скупштина

поставио/ла Славица Јурић 2. 2. 2015. 07:43   [ ажурирано 30. 12. 2017. 15:53 ]

Редовна годишња скупштина стручног удружења просветних радника Србије Заједница која учи "Сазнање" одржана је 24. јануара 2015. године у ОШ "Ђорђе Крстић" у Београду. Позив за учешће у раду скупштине упућен је оснивачима и свим члановима који су од оснивања удружења активно доприносили његовом раду. Колеге су уз позив добиле предлог дневног реда скупштине и плана рада за 2015. годину, те прилику да се унапред определе за  активности у оквиру секција ЗУС-а за које су заинтересовани и у оквиру којих могу дати најбољи допринос заједничком раду. На скупштини се разговарало о досадашњем раду Заједнице, размењена су искуства и идеје и донет заједнички план о њеном раду и развоју у наредном периоду. 

Скупштина 2015.

 

2012. Оснивачка скупштина

поставио/ла Славица Јурић 2. 2. 2015. 07:34   [ ажурирано 30. 12. 2017. 15:46 ]

Оснивачка скупштина удружења Заједница која учи "Сазнање" одржана је у закључцима акредитоване конференције Комуникација - интеракција - акција, 8. децембра 2012. године у ОШ "Ђорђе Крстић" у Београду. Конференција је окупила је око две стотине наставника и стручних сарадника из различитих школа у Србији. 
После одржане конференције, један број њених учесника потписао је оснивачки акт као први корак у формирању удружења које ће повезати све струке у образовању. 


Оснивачка скупштина ЗУС-а


Конференција на којој је ЗУС основан

1-7 of 7