2016. Изборна скупштина

поставио/ла Славица Јурић 17. 2. 2016. 10:08   [ ажурирано 30. 12. 2017. 08:42 ]
Редовна скупштина ЗУС-а истовремено је и изборна. Заказана је за недељу 21. фебруара 2016. године са почетком у 18.30. Одржаћемо је онлајн у конференцијској соби чији линк шаљемо свим делегираним члановима скупштине, позваним активним и пасивним члановима и члановима оснивачима. Пожељан је улазак у собу 10-15 минута раније ради прозивке и подешавања аудио-визуелних алатки.
 
Најважније статутарне промене
 • Промена адресе седишта
 • Више лица за заступање
 • Спајање секција - три уместо пет:
  1. Секција за администрацију, издаваштво и развој
  2. Секција за информисање и односе са јавошћу
  3. Секција за стручно усавршавање
 • Колективно тело - колегијум уместо председника ЗУС
 • Секретар више не постоји, а послове секретара обављају референти за одређене задатке
 • Скупштина ће се одржавати на крају календарске године
Делегирани учесници Скупштине 2016.
 1. Славица Јурић Секција за администрацију и развој
 2. Ленче Радосављевић Секција за администрацију и развој
 3. Александра Мишић Секција за администрацију и развој
 4. Марија МилосављевСекција за издаваштво
 5. Светлана Његомир Секција за издаваштво
 6. Дијана Јовановић Секција за издаваштво
 7. Јелена Воларов Секција за информисање и односе са јавн.
 8. Биљана Арсенијевић Секција за инфоримсање и односе са јавн.
 9. Марина Радисављевић Секција за информисање и односе са јав.
 10. Славица Гомилановић Секција за стручно усавршавање
 11. Милијана Петровић Секција за стручно усавршавање 
 12. Милан ЊегомирСекција за стручно усавршавање
 13. Гордана Петровић Секција за ИКТ
 14. Марија Јовић, Секција за ИКТ
 15. Марина Панић Секција за ИКТ
 16. Мира Меглић Надзорни одбор
 17. Олга Васић Надзорни одбор
 18. Зорица СмиљанићНадзорни одбор
Резервни чланови
Весна Гошовић, Зоран Милојковић  
Конференцијској Адоби-соби се приступа на два начина (слика десно):
 1. регистровани чланови конференцијске собе на почетној страници линка који добију бирају опцију "Enter with your login and password(Required for hosts, recommended for registered users" и уносе своје корисничко име (имејл) и лозинку коју су добили до администратора раније, као стални корисници и кликну на дугме "Eneter Room". 
 2. нерегистровани чланови конференцијске собе бирају опцију "Enter as a Guest" уносе пуно име и презиме у празном пољу за име на почетној страници линка који добију и улазе кликом на дугме "Eneter Room".

Дневни ред

Предлог
 1. Избор председавајућег и радног председништва (записничар, оверивач записника, администратор конф. собе)
 2. Предлог дневног реда и усвајање
 3. Усвајање Пословника о раду
 4. Усвајање извештаја о раду у 2015. години 
 5. Усвајање извештаја Надзорног одбора и финансијског пословања 
 6. Доношење одлуке о промени адресе седишта Удружења 
 7.  Доношење одлуке о новим заступницима Удружења 
 8.  Доношење одлуке о лицу за депоновање потписа у банци и електронском пословању
 9. Статутарне промене - доношење одлука о изменама и променама Статута 
 10. Избор и верификација чланова органа удружења 
 11. Усвајање оквирног плана рада у 2016. години
 12. Иницијатива за израду кодекса - стратешког плана рада
 13. Одлука о чланарини у 2016. години
 14. Нова приступница и договор о роковима
 15. Разно 

ПРИЛОЗИ

Радни материјал за преузимање и припрему за Скупштину


Снимак скупштине


Comments