Чланство

Чланови Заједнице могу да буду редовни, почасни и пријатељи.
  • Редовни чланови су физичка лица која раде у образовној инстутуцији или у научно-истраживачким центрима који се баве унапређењем образовања, студенти наставничких факултета и незапослени просветни радници. Разврстали смо их на активне и пасивне. 
    • Активни су они који раде и доприносе Заједници преузимајући одређене послове и одговорност за њих; иницирају активности и покрећу сопствене; учествују у раду органа заједнице, одлучују, предлаже и развијају рад заједнице; плаћају чланарину. 
    • Пасивни чланови су они који плаћају чланарину, прате рад ЗУС и остварују право на бенефиције, али не учествују у раду органа ЗУС. Изузетно, пасивни чланови могу да се укључују у поједине активности ЗУС-а као сарадници што их не обавезује да учествују у раду органа ЗУС али су добродошли.
  • Почасни чланови су физичка и правна лица која су изузетно допринела раду Заједнице.
  • Пријатељи су, такође, физичка или правна лица која стручно, морално или финансијски помажу Заједницу. Пријатељи  су и колеге из земаља у региону који не плаћају чланарину, а прате и помажу активности Заједнице.
Редовни чланови своје чланство доказују попуњавањем е-приступнице и редовним плаћањем чланарине, на основу одлуке.   
Почасне чланове и пријатеље проглашава Скупштина на основу образложења Секције или Колегијума. Они не плаћају чланарину, имају право да учествују у раду, али без права одлучивања.
Заједница води попис чланова за сваку годину.
Подстранице (2): Приступница Чланарина
Comments