ИздањаВебциклопедија

Вебциклопедија је кованица иза које се крије мала енциклопедија веб-алата примењивих у образовању и настави. Реч је, заправо, више о каталогу веб-алата који помаже наставницима да савремену технологију што успешније интегришу у наставу. Алати су разврстани по категоријама и поткагеоријама, а прикази се смишљено раде по одређеном обрасцу: лого и адреса веб-алата, кратак приказ функционалности са истицањем предности и недостатака, могућности примене у настави и одабрани примери, те детаљно упутство за употребу алата.
Вебциклопедија има своје осниваче и покретаче који чине стално уредништво, а њене садржаје креирају и заинтересовани наставници – сарадници.

http://vebciklopedija.zajednicaucenja.edu.rs/

Образовна парадигма

Образовна парадигма је издавачки подухват у развоју. Сараднички вики осмишљен је као ревија савремених образовних кретања и концепата садржаних у педагошким теоријама, типовима и моделима наставе и наставним методама и техникама и стратегијама.
Администрација је поверена Славици Јурић и Нади Пуртић. Секција за издаваштво уређује ревију, али је она отворена за комплетну образовну јавност. Сарадници бирају једну од понуђених тема са списка и приказују концепт. У повременим организованим акцијама, на стручним скуповима и обукама, Образовна парадигма је изазов учесницима које позивамо да дају свој допринос. 
http://obrazovneparadigme.pbworks.com/w/page/60933146/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0

Е-публикације

По Статуту ЗУС је регистрован и за издавачку делатност под чим се подразумева могућност да покреће периодичне публикације, штампа и издаје монографске публикације и слично. 
ЗУС је од 2016. године укључен у ISBN систем Народне библиотеке Србије са матичном ознаком:

978-86-920073

Монографске публикације ЗУС издаје углавном у електронској форми. 

Електронске монографске публикације ЗУС издаје у неколико библиотека, односно едиција: Семинари, Зборници, Хрестоматије...
Подстранице (1): E-публикације
Comments