Издања‎ > ‎

E-публикације


У складу са својом оријентацијом на функционисање путем мреже, залагањима на повећању дигиталних компетенција, политиком о минималним трошковима и максималној користи, издања ЗУС су махом електронска, било да излазе онлајн или на неком од електронских носача знања (CD ROM и слично). 
Сва издања ЗУС имају и имаће каталогизацију у публикацији (CIP) коју израђује НБС. 
Да би лакше и брже нашла пут до читалаца и корисника, на овој страници електронска издања ЗУС можете да се преузмете у ПДФ - формату.  


Приказан је следећи број ставки: 1
Назив публикацијеАутори/ уредници/ приређивачи...ISBNВрста и форматБиблиотека, год.изд.Садржај - сажетак
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Назив публикацијеАутори/ уредници/ приређивачи...ISBNВрста и форматБиблиотека, год.изд.Садржај - сажетак
КОМУНИКАЦИЈА И ИНТЕРАКЦИЈА У САВРЕМЕНОЈ ШКОЛИ Славица Јурић, Весна Гошовић, Гордана Љубановић 978-86-920073-0-9 Приручник и практикум; ПДФ, 112 стр. Семинари, 2016.  Лекције и задаци са истоименог електронског програма обуке који је одржаван у периоду 2011-2014. 
Приказан је следећи број ставки: 1
Comments