Контакт


Основни подаци

Заједница која учи "Сазнање" 


 Шифра делатности9412 - делатности струковних удружења
 ПИБ107944131
 Матични број28104766
 Регистар удружења
пријава бр. 
БУ 1561/2013. од 12. 02. 2013.
 Текући рачун340-1101565880
Erste Bank а.д. Нови Сад

Адресе

Седиште 

Заједница која учи "Сазнање" за пријем службене поште користи адресу: 
Народних хероја 47/3 
11000 Београд 

Услужни телефон/ факс:

тел. 065 9753024
факс: 021 753024

Ваша питања, предлози

Подстранице (2): Књига утисака Флајер
Comments