О Заједници


Оснивање удружења

Оснивачка скупштина удружења Заједница која учи "Сазнање" одржана је у закључцима акредитоване конференције Комуникација - интеракција - акција, 8. децембра 2012. године у ОШ "Ђорђе Крстић" у Београду. Конференција је окупила је око две стотине наставника и стручних сарадника из различитих школа у Србији. После одржане конференције, један број њених учесника потписао је оснивачки акт као први корак у формирању удружења које ће повезати све струке у образовању. Мисија

Оснаживање запослених у образовању кроз међусобно повезивање и изградњу заједничког знања

Визија

Јединствена професионална заједница свих просветних радника у Србији која даје пун допринос развоју образовања у Србији и угледу струке 
Циљеви и задаци
 • осмишљавање и организовање различитих облика стручног усавршавања (формалних и неформалних) просветних радника ради подизања квалитета и иновирања васпитно-образовног процеса;
 • јачање професионалних компетенција запослених у образовању у области методике наставе, педагогије, психологије, дидактике, образовне технологије, информатике и електронског учења
 • развијање професионалне способности просветних радника за остваривање квалитетног образовања за сву децу и одраслe;
 • иницирање потребе перманентног образовања и стручног усавршавања;
 • развијање и подстицање стваралачког рада својих чланова који, својим знањем и деловањем, треба да доприносе укупном развоју образовања у Србији;
 • издавачки подухвати, електронски и штампани, којима ће се ширити прогресивне педагошке, стручне и научне идеје и афирмисати позитивна искуства чланова;
 • организовање едукација грађана у различитим областима;
 • неговање стваралачке и конструктивне критике и рада у области педагошко-психолошког и дидактичког развоја;
 • развијање и неговање потребе просветних радника за умрежавањем и повезивањем, дељењем знања и искуства;
 • развијање свести просветних радника о значају доживотног и неформалног учења;
 • оснаживање просветних радника у области примене ИКТ у образовању;
 • успостављање и одржавање сарадње са владиним и невладиним сектором у земљи и развијање међународне сарадње.

Подаци о ЗУС у регистру АПР

Кликните на лого АПР
http://pretraga.apr.gov.rs/AssociationWebSearch/AssociationBusinessData.aspx?beid=6268375&rnd=BE7C3F155494862E12A5F606A5A5FA0A9E816165


Лого ЗУС-а

Лого Заједнице која учи "Сазнање" урадио је без надокнаде дизајнер Зоран Јовановић из Ниша, уметнички директор дизајнерске фирме White Circle

Zoran Jovanovic Zuc / CEO / Art Director

zuc@whitecircle-design.com / +381 62 46 48 16

White Circle & Creative TeamOffice: +381 62 46 48 16 / Fax:Zumbula 4, Nis, EU Serbia

http://whitecircle-design.com