Колегијум 

Колегијум је колективно извршно тело кога чине председници три секције. Проширени колегијум представљају референт за чланство и члан Надзорног одбора.

Председник Секције за администрацију, издаваштво и развој

(2013 - )
Наставник српског језика ради као школски библиотекар у ОШ "Свети Сава" у Бачкој Паланци. Дипломирала је и магистрирала књижевне науке - српска књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду.


Ранији председници

Весна Гошовић - потпредседник друштва, председник Секције за издаваштво (2013-2015)

Председник Секције за стручно усавршавање

(2017 - )
Ради као наставник пословне информатике и програмирања у Средњој школи "17. септембар" у Лајковцу. Дипломирала је на ФОН-у Универзитета у Београду.


Ранији председници

Славица Гомилановић - први председник Друштва и Секције за стручно усавршавање (2013 - 2016)

Председник Секције за информисање и односе с јавношћу

(2017 - )
Ради као наставник пословне информатике и информатике и рачунарства у Економско-трговинској школи у Пожаревцу. Дипломирала је кибернетски смер на ФОН-у Универзитета у Београду 


Ранији председници

Јелена Воларов - председник Секције за информисање и односе са јавношћу (2013-2016)

Comments