Уредништва


Заједница оснива радна тела, тимове и уредништва као оперативна тела која реализују одређене послове. Међу њима се издвајају уредништва двеју великих и сталних активности Заједнице: Вебинар-клуба и Вебциклопедије.

Уредништво Вебинар-клуба

Вебинар-клуб је најстарија (од 2012. године), најучесталија и најредовнија активност Заједнице која учи "Сазнање" јер се реализује једном месечно, по правилу - последњег четвртка у месецу - осим током два летња месеца. Због тога је постојање уредништва неопходно. 
Уредништво доноси план рада Вебинар-клуба на годишњем, односно полугодишњем нивоу; предлаже теме и контактира предаваче; заказује, најављује, води и припрема  вебинаре у заједници Клуб љубитеља финих вебинара на сервису Бигмаркер; ажурира веб место Вебинари ЗУС и поставља ресурсе након вебинара.
Уредништво је промењиво, а стално уредништво у 2017. години чине:
  • Милијана Петровић - главни уредник у 2017.
  • Славица Јурић - оснивач Вебинар-клуба 
  • Вера Исаиловић
Током године, по потреби, Уредништву могу да се придруже и други чланови. Вебинар-клуб намењен је широкој јавности и чланови Клуба не морају бити и чланови Заједнице, али од априла 2015. потврде о учешћу на вебинару добијају само чланови Заједнице која учи "Сазнање". Током четворогодишње праксе Вебинар-клуб је дефинисао неколико области којима припадају једночасовни вебинари: дидактичке теме, прикази веб-алата, статус и положај просвете, промоција пројеката и других активности, те примери и искуства из праксе. Уредништво позива и радо прихвата идеје и предлоге за унапређење рада Вебинар-клуба од свих чланова Клуба. Резултати последњег вредновања са предлозима доступни су као графички приказ.

Адреса:

Уредништво Вебциклопедије

По учесталости и редовности, Вебциклопедија је следећа важна активност Заједнице. Потекла од идеја неформалне групе, данас представља највећи издавачки подухват Заједнице - својеврсну онлајн енциклопедију веб-алата примењивих у образовању. У једном периоду Вебциклопедију је водила неформална група појединаца на Вибли-сајту, а затим је уследила пауза током које је донета одлука да се Вебциклопедија пресели са приватних налога на нови вебсајт на налогу Заједнице и да се донесе нова уредничка концепција. 
За тај посао одговорно је уредништво које тренутно чине:
  • Славица Јурић - главни уредник и покретач
  • Ленче Радосављевић - уредник билтена
  • Дијана Јовановић 
  • Вишња Минчев
Уредништво дели посао по категоријама веб-алата и доноси макроплан (на годишњем нивоу) и микроплан (на месечном и тромесечном нивоу) приказа веб-алата по одређеном моделу који највише одговара каталогу. Прикази садрже лого, адресу алата, кратак приказ функционалности алата са истицањем предности и недостатака, идеје за примену у настави, примере примене. За најважније или најкорисније веб-алате припремају се детаљна упутства, текстуална и видео-упутства. О приказима нових алата уредништво припрема тромесечне билтене, а поводом појединих веб-алата повремено се организују стручни скупови, акредитовани или неформални. Вебциклопедију прате и друге активности које популаришу примену веб-технологија: гласања, онлајн конференције и друго.
Уредништво је отворено за нове чланове, било да су питању стални уредници задужени за одређене категорије или је реч о повременим сарадницима који приказују један или више веб-алата.    

Адреса:


Уредништво веб-сајта

Секција за администрацију и развој има два администратора веб-места: Славицу Јурић и Зорана Милојковића који администрирају сва веб-места Заједнице.
Овај веб-сајт замишљен је као матични сајт и  званична веб-презентација Заједнице која повезује сва остала веб-места.
Уредништво овог сајта чине:
  • Славица Јурић
  • Весна Гошовић
На страници Контакт налази се образац за поруке путем којег корисници сајта могу контактирати уредништво.
Comments