Заступање и представљање

Председник Колегијума и лице за заступање

(2016 - )
Наставник српског језика ради као школски библиотекар у ОШ "Свети Сава" у Бачкој Паланци. Дипломирала је и магистрирала књижевне науке - српска књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду.
Иницијатор и један од оснивача ЗУС-а, координатор Секције за администрацију и развој од настанка ЗУС-а. 
Председник је Колегијума одлуком Скупштине од 2017. године и лице за заступање одлуком Скупштине од 2016. године.


Председник Скупштине

Биљана Радовић
(2017 - )
Ради као психолог у Гимназији "20. октобар" у Бачкој Паланци. Дипломирала је психологију на Филозофском факултету у Новом Саду. 
Председник скупштине 2017. године, координатор Секције за стручно усавршавање и члан Колегијума ЗУС од 2017. године.


Ранији председници/ представници

Славица Гомилановић - први председник ЗУС, лице за заступање и представник Секције за стручно усавршавање (2013 - 2016)

Весна Гошовић - потпредседник друштва, председник Секције за издаваштво (2013-2015)

Председник Надзорног одбора

Биљана Арсенијевић
(2016 - )
Дипломирани је машински инжињер и ради као наставник машинске групе предмета у Средњој машинској школи "14. октобар" у Краљеву. 
Председник је Надзорног одбора од 2016. године.


Лице за заступање

Мира Меглић
(2016 - )
Ради као школски библиотекар у ОШ "Иван Милутиновић" у Београду. Дипломирала је компаративистику и библиотекарство на Филозофском факултету у Сарајеву. 
Један је од оснивача ЗУС-а, члан Надзорног одбора и друго лице за заступање.
Comments