Акредитоване обуке

2018-2021. година

У циклусу 2018-2021. године акредитовали смо 4 програма обуке и сва четири су одобрена:
  1. Пасош за дигитално држављанство (онлајн) - 40 бодова/сати (37 онлајн + 3 уживо);  К4, П1; Одлука ЗУОВ бр. 1043/2018 од 30. 5. 2018, пријавни број 1092; аутори и реализатори: Славица Јурић, Марија Јовић Стевановић, Нада Пуртић
  2. Гуглов пакет (G Suite) за комуникацију и сарадњу у школи (онлајн) - 40 бодова/сати (37 онлајн + 3 уживо); К4, П1; Одлука ЗУОВ бр. 1043/2018 од 30. 5. 2018, пријавни број 1472; аутори и реализатори: Славица Јурић, Марија Милосављев
  3. Образовни портфолио (онлајн) - 40 бодова/сати (37 онлајн + 3 уживо); К2, П1; Одлука ЗУОВ бр. 1043/2018 од 30. 5. 2018, пријавни број 801; аутори и реализатори: Славица Јурић, Марија Милосављев
  4. Основе рада на заштити од насиља, злостављања и занемаривања (уживо) - 8 сати/бодова, К3, П4; Одлука ЗУОВ бр. 1043/2018 од 30. 5. 2018, пријавни број 350; аутори и реализатори: Биљана Радовић, Ђорђе Арсенин

2016-2018. година

У циклусу 2016-2018. године ЗУС је за акредитацију пријавио два програма обуке, и оба су акредитована.
  1. Портфолио ученика - алтернативни начин вредновања (кат. бр. 432),  К2, П2; трајање: 5 недеља - 44 бода, 40 сати путем интернета + 4 сата непосредног рада; аутор мр Славица Јурић; реализатори С. Јурић, Весна Гошовић; Одлука бр. 570-378/2016 од 18. априла 2016.
  2. Гугл-апликације за Гугл-генерације (кат. бр. 366), К2, П3; трајање: 5 недеља - 44 бода, 40 путем интернета + 4 сата непосредног рада; аутори: мр Славица Јурић, Биљана Радовић; реализатори: С. Јурић, Б. Радовић, Нада Пуртић; Одлука бр. 570-477/2016 од 18. априла 2016. 

2014-2016. година

У 2014-2016. години ЗУС је акредитовао обуку за запослене у образовању о горућем питању у нашем школству: портфолију запослених и портфолију ученика под називом Портфолио - колекција одговорности
Обука се реализује електронским путем на платформи Мудл, траје два месеца са имплементацијом, доноси 24 сата и налази се под редним бројем 428 у Каталогу
У периоду од марта 2015. године кад је започела прва обука, до марта 2016. године кад је заказана последња, програм обуке успешно је реализован за 7 група за 20-30 полазника. Подаци о програму обуке и полазницима и продуктима обуке налазе се на посебном сајту. 
Овај програм обуке нисмо поново подносили за акредитацију у наредном периоду.  

Информације и контакти

Имејл: seminari@zajednicaucenja.edu.rs

контакт-особа: Славица Јурић 065 9753024